La capella de Santa Digna

0
269

La creu de terme de Vilafranca del Penedès anomenada Creu de Santa Digna porta una certa polèmica a Vilafranca, pel desmuntatge a l’hora de fer les obres cobertes de la via del ferrocarril i posteriorment tornar-la a muntar d’una manera totalment incorrecta.

La quadra (territori senyorial) de Santa Digna va obtenir el nom per tenir a prop la capella romànica de Santa Digna, situada en el lloc de la “Serreta”, fundada a les darreries del segle X (978), i que fou derruïda al segle XVIII. Algunes indicacions ens parlen que el camí que hi anava era el camí de la Serreta que passava pel darrere del Molí de Rovira.

Dues dades: la donació testamentària de l’any 998 que fa el prevere Teudemon a la seu de Barcelona ens parla de les vinyes i terres de blat que posseïa a Santa Digna. Una altra de l’any 1001 en què Lunes i la seva muller permuten amb l’abat Odón un alou (terra) situat a Pont Tallada per unes terres prop de Santa Digna.

Des de la capella de Santa Digna hi sortia el camí “…via que va de la capella de Santa Digna al mas de Rabassa” (1420).

El nom com a Creu de Santa Digna no és d’origen medieval. En aquells anys era el de la Creu de Montaspre (1390), que era el nom de la muntanyeta (La Serreta) on estava situada la capella; i a vegades el de Creu d’Espitlles (1473), nom d’una casa dels nobles Espitlles situada a extramurs de Vilafranca: “…el moliner d’Antoni Cirera, del molí del Coll, té una terra situada a prop de la Creu o coll de Muntaspre…” (1408). “…Pere Pujol té una terra situada a la quadra de Santa Digna”…Entre els límits hi ha les “roques que pugen a la creu de Montaspre” (1467).

Si ens fixem en aquestes dades podem saber que la Creu estava situada, en un primer moment, a dalt del “Montaspre” (segles XIV-XV), potser davant de la mateixa capella de Santa Digna i que marcava el terme de Vilafranca, com indica el Llibre Verd de Vilafranca l’any 1599: “…Comensant a la casa del molí del Coll la qual discorrent tota la riera de Santa Digna…”.

Posteriorment, a finals del segle XV, es deuria traslladar al final del passeig Rafael Soler, tocant a l’actual carrer de Santa Digna. Més tard va anar a parar sobre el cobriment de llosa de les vies del tren per després ser desmuntada, desada a peces, suposadament numerades, i tornada a muntar sense ordre ni lògica.

La creu té origen medieval. Tot i que no confirmaria que totes les peces corresponguin a l’original, si més no és una de les creus de terme que tenia Vilafranca en aquells anys i que ens recorda una de les capelles que existia dins el terme de Vilafranca i que caldria conservar.

FER UN COMENTARI