La capella i la Tallada

0
347

La capella del Sant Sepulcre és una bona mostra del romànic medieval del segle XII. Fou fundada per l’ordre del Sepulcre. La capella, juntament amb la finca on està situada la casa de la Tallada, fou venuda el 1287 al monestir de Sant Cugat del Vallès, però tornà a l’orde del Sepulcre fins l’any 1489, en què se suprimí l’orde i va passar a ser propietat dels hospitalers de Sant Joan. Durant el segle XIV es comencen a donar deixes en els testaments per part de la gent de la comarca a l’església del Sant Sepulcre d’Olèrdola, per ornaments del seu altar.

La capella de Sant Andreu de la Picollera és una de les capelles medievals que envoltaven el municipi de Vilafranca i mai ningú s’ha posat d’acord on estava situada. S’han trobat notícies des de l’any 1273. Crec que puc assegurar que l’esmentada capella correspon a la mateixa del Sant Sepulcre. Molt probablement el nom de Sant Andreu de la Picollera es referia a un altar que hi havia a la capella: “Guillem Tarroga sastre deix a sant Andreu del Sepulcre 12 diners….”. Tenia també un altar dedicat a sant Salvador; ens ho diu un document de l’any 1294: “El castlà Bernat de Vilafranca dóna a la capella del Sant Sepulcre de sa Tallada 5 sous i al seu altar dedicat a sant Salvador 10 sous…”.

Els nobles, senyors feudals del dit lloc, eren els Fontallada. El 1180, en un plet suscitat entre el Sant Sepulcre i Bernat de Tallada sobre la terra que tenia i treballava a la Tallada, Berenguer Bou (vicari del rei) i Sunyer i Ruric (monjo i prepòsit de Sant Cugat del Vallès) adjudiquen al predit orde la propietat corresponent a la deixa testamentària que Seniol Guillem llegà al dit orde, així com l’església edificada en honor del Sant Sepulcre prop de la Tallada.

Galceran de Tallada, rector, Guillem Tallada, Asbert de Tallada del castell de sant Martí Sarroca, Genovés Tallada de Vilafranca, que havia construït una capella dedicada a santa Maria de la Tallada a la parròquia d’Avinyonet del Penedès, Umbert Çatallada, Pere Çatallada del castell de Jafre a Ribes, Berenguer Ça Tallada cavaller de les cases de Ça Rafaguera de la parròquia de Santa Margarida, Joan Tallada fill i hereu del cavaller Berenguer de Tallada, Berenguer de Tallada del mas Abadal de santa Margarita… són alguns dels nobles i cavallers que van actuar i dominar bona part del Penedès medieval originaris dels Tallada del Sant Sepulcre.

La capella del sant Sepulcre, les pintures romàniques sobre el judici final del seu interior, el castell o finca de la Tallada i tot el voltant d’aquest espai pertanyia i també formava part d’aquell Penedès medieval.

FER UN COMENTARI