La setmana passada es va presentar públicament la diagnosi de l’Avanç de POUM, va ser un acte telemàtic el qual van seguir més d’una setantena de persones. Aquest estudi forma part del procés participatiu per elaborar un document (l’Avanç) que tindrà un caràcter estratègic i que ha de ser el punt de partida per al projecte i model de ciutat a futur.

En essència, el que apunta aquesta diagnosi és que Vilanova ha de créixer amb mesura, intentant no ocupar més espai urbà si no hi ha una necessitat manifesta. “Ara el que tenim és una radiografia del què és avui Vilanova i quins potencials té. També tenim unes previsions demogràfiques i econòmiques del que pot arribar a ser”, explica el regidor d’Urbanisme, Francesc Serra. En base a aquestes previsions el que ha de fer l’Avanç de POUM, comptant amb la participació ciutadana, és fixar de quina manera es desenvoluparà la ciutat en un horitzó de vint anys. Segons Serra, en base als planejaments  que ja redactats, Vilanova encara té potencial per créixer dins la trama urbana i apunta que el repte per al nou planejament és afavorir el sòl no urbanitzable de manera que es pugui recuperar el potencial agrícola i ramader, sense perdre de vista el sòl industrial: “s’ha de desenvolupar l’economia, Vilanova ha de tenir un sector primari important, el sector turístic no s’ha de deixar de banda i hem de buscar nous potencials i sectors industrials basats en la investigació i el coneixement. Tot això és el que hem de plasmar en aquest debat del pla”, conclou Serra.

Les previsions demogràfiques de l’Ajuntament apunten que Vilanova podria créixer entre 18.000 i 20.000 persones.  Pel que fa als terminis, l’Ajuntament espera poder tenir enllestit el POUM abans de quatre anys: “Quan més triguem a fer-lo, menys vigents seran aquestes previsions. Per això la nostra voluntat és anar el més ràpid possible”, comenta el regidor.

La diagnosi, com hem apuntat, forma part del procés participatiu, igual que dos tallers telemàtics que es faran els dies 20 i 29 d’octubre.

FER UN COMENTARI