La seguretat

0
109

Pels anuncis publicitaris que veig, sembla que s’està potenciant el turisme a la vegueria Penedès. Turisme enfocat al gaudi i a la qualitat de vida.

Simultàniament, s’han multiplicat els casos de delinqüència, violència i els accidents de trànsit en aquest territori. Llavors, seria coherent actuar en aquest sentit per garantir la seguretat de veïns i visitants i la sensació de seguretat abans de venir a visitar-nos o de viure-hi. Parlo de la seguretat ciutadana i la seguretat viària. Ja fa temps que lluito en aquest sentit a la meva manera. Sense entrar en detalls, faré una crida més o menys parabòlica: Bill Clinton va dirigir una frase famosa a Bush pare el 1992 en temps electoral: “It’s the economy, stupid”, que va passar a la història. “Stupid” té un significat d’alerta en el context. Per això, sense intenció d’ofendre, apel·lo a qui correspongui: “És la seguretat ciutadana i la seguretat viària, estúpids”.

Fan falta uns alcaldes i regidors responsables i ferms que facin rutllar la seguretat. Partidisme a part. No és una tasca trivial, és una missió imprescindible i l’han de fer persones amb autoritat, quasi com en Trapero. Sense seguretat no hi ha llibertat, hi ha por. Si no funciona, potser s’haurà de considerar l’increment de la seguretat privada a esdeveniments, festes, fires i mercadets. Alguns municipis ja ho han començat a fer.

Joan Pes Castell

Sant Sadurní d’Anoia

FER UN COMENTARI