L’Ajuntament de Calafell ha presentat una queixa davant la direcció general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, “per una decisió que posa en perill la viabilitat econòmica i la supervivència de la Confraria de Pescadors”. Segons explica l’Ajuntament, aquest departament ha iniciat un procediment que implica el canvi de confraria de la meitat de les embarcacions calafellenques (3 de 6) ancorades al port de Vilanova i la Geltrú, fet que implicaria un daltabaix econòmic a l’entitat.

Es dóna el cas que de les 3 barques que canviarien de confraria, n’hi ha dues d’arrossegament, que són les que proporcionen la major part dels ingressos de la Confraria. Segons l’escrit enviat a la Generalitat per l’alcalde, Ramon Ferré, tot plegat “portaria, en un termini de temps no massa llarg, a l’ofegament econòmic de la institució, a la impossibilitat de complir les funcions que té encomanades i, en definitiva, a la seva completa extinció i desaparició”.

L’alcalde ha manifestat que “amb independència de les al·legacions que puguin formular les embarcacions i entitats afectades, considerem la nostra obligació gestionar i protegir els interessos de la ciutadania de Calafell, així com el seu patrimoni històric social i cultural, que es podria veure seriosament malmés, si s’arribés a fer efectiva la modificació proposada”.

FER UN COMENTARI