Foto: Ajuntament de Torrelles de Foix.

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha estat condemnat per la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència ferma, a abonar a l’empresa Building Factory SA la quantitat d’1.613.648 euros per revisió de preus i interessos de demora en les obres de la urbanització de Can Coral, adjudicades el 2007, just dos dies abans de celebrar-se les eleccions municipals.

Les obres tenien un pressupost de 13,9 milions d’euros i van acabar costant-ne 21. Tot plegat, va generar gran malestar entre veïns i veïnes per les elevades aportacions econòmiques que calia satisfer en concepte de quotes urbanístiques. També l’Ajuntament de Torrelles de Foix, gràcies a una demanda judicial presentada pels veïns, va executar l’aval presentat per l’empresa per dur a terme una actuació de reparació per desperfectes i defectes en l’execució de l’obra d’urbanització.

Can Coral continua sense estar recepcionada i tampoc inscrita al Registre de la Propietat. L’Ajuntament està treballant amb la Diputació per elaborar un pla de treball i abordar la modificació del projecte de reparcel·lació de la urbanització que permeti inscriure Can Coral al Registre.

Dos mesos per pagar
Amb la sentència emesa aquesta setmana, el TSJC condemna al consistori torrellenc a pagar 1,6 milions d’euros, més interessos de demora, a l’empresa constructora i els dona un termini de dos mesos per fer-ho. En cas de no fer-se efectiva, s’imposa l’aplicació de multes coercitives a l’alcalde fins al compliment efectiu de la sentència.

L’Ajuntament de Torrelles de Foix s’ha adreçat a la Diputació de Barcelona i altres institucions per avaluar les possibles vies de solució a aquesta situació i com fer front a la indemnització sense causar un perjudici econòmic al veïnat de Can Coral.

300 mil euros anuals  per pagar el deute
El govern actual proposarà davant l’òrgan judicial un pla de pagament anual fraccionat, davant la situació de desemparament en què aquesta sanció deixa l’administració local. “Cada any destinem 300 mil euros del pressupost municipal, que és de 2,3 milions, al deute originat pels costos de reparcel·lació. És una herència d’una mala gestió del passat que ha suposat un endeutament per Torrelles de Foix de quasi 4 milions d’euros, dels quals queden per pagar 1,5 milions, més totes les costes que es derivin dels processos judicials”, explica l’alcalde, Sergi Vallès.

L’alcalde denuncia que bona part de la documentació municipal del procés d’adjudicació de les obres es va destruir, circumstància que ha multiplicat les dificultats a nivell administratiu i judicial, i que ell i la resta de membres del govern no descarten presentar la dimissió en bloc si se’ls obliga a assumir responsabilitats per aquest cas de l’any 2007. “Farem tot el que estigui a les nostres mans per resoldre aquesta situació, però sentim una impotència enorme. Esperem trobar una via que no malmeti a curt termini les finances municipals, ja que la nostra capacitat econòmica és molt limitada i l’esforç que se’ns reclama ara és enorme”.

FER UN COMENTARI