L’Ajuntament de Vilafranca ha impulsat un nou recurs per analitzar les necessitats LGTBI de la ciutat i tenir una diagnosi de la situació actual. Així, la pàgina web de l’Ajuntament (www.vilafranca.cat) acollirà l’enquesta “Necessitats i accions LGTBI” durant el període de dues setmanes.

La regidora d’Igualtat, Montse Arroyo, i la tècnica Eva Millas, demanen la col·laboració del màxim possible de persones i asseguren que l’enquesta no implica més de 5 minuts i consisteix en 9 preguntes. Els participants no hauran de posar-hi dades personals, per la qual cosa les respostes mantindran l’anonimat.

D’altra banda ja han fet una redacció del nou pla, que s’ha d’aplicar al llarg dels propers quatre anys però que estarà constantment obert a noves modificacions ja que, com indicava la regidora, la intenció és que es traci d’un “pla viu” i en constant evolució.

Els aspectes més urgents són la sensibilització i conscienciació de la ciutadania davant el respecte i tolerància cap al col·lectiu LGTBI i també la seva visualització sense que perilli la seva integritat física.

El Pla Local LGTBI es presentarà a l’Ajuntament i encara està obert a esmenes, i es continuarà treballant durant el seu període d’aplicació.

FER UN COMENTARI