L’Ajuntament de Vilafranca impulsa un pla de xoc econòmic per les entitats esportives

0
300
Les subvencions es classifiquen el 7 tipologies. // LA FURA

Aquesta setmana la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca, Anna Doblas, ha presentat diverses línies de subvencions per ajudar les entitats esportives de la vila i contribuir a la pràctica d’activitats físiques en el marc de la pandèmia per coronavirus.

Segons la regidora, la pràctica d’activitats físiques i esportives “està resultant greument afectada i el teixit associatiu esportiu de Vilafranca ha fet un esforç enorme per minimitzar les afectacions de la crisi actual al sector”. Per tal de pal·liar aquesta situació, la regidoria d’Esports obrirà a partir de dilluns un període de sol·licitud telemàtica a través de la seu electrònica de l’ens (seu.vilafranca.cat), per subvencions que cobriran una dotació de 174.800 euros en total, repartits en set convocatòries.

Les subvencions

Així, en l’àmbit de subvencions per a l’organització d’activitats esportives puntuals, s’han previst 2 convocatòries diferenciades, una per a les activitats del curs 2019/2020, amb una dotació de 12.800 euros, i una per a les activitats del curs 2020/2021, amb 25.000 euros.

Una altra de les 7 tipologies són els grans esdeveniments esportius, on es destinen 12.000 euros; i una altra serien les activitats continuades d’esport de base federat i competitiu, que comptarà amb una partida de 44.000 euros.

L’Ajuntament també subvencionarà la reducció de quotes per la participació d’infants i adolescents en activitats físiques i esportives que havien organitzat les entitats per aquest curs, amb una dotació total de 67.000 euros (uns 2.000 infants de Vilafranca se’n beneficiarien i es preveu una aportació de 33,50 euros per infant (30 euros aniran destinats a reduir la quota i la resta l’entitat o club podrà destinar-la al que consideri convenient).

Una altra línia de subvenció es la relativa al suport a l’esportista d’elit, dotada amb 12.000 euros per aquest curs; i finalment també hi ha prevista una convocatòria per les activitats físiques per a persones amb mobilitat reduïda o afectacions cròniques de la salut, que es cobrirà amb 2.000 euros.

Per accelerar el cobrament de les subvencions, les entitats ingressaran el 50% quan aquestes siguin aprovades i el 50% restant quan es justifiquin.

FER UN COMENTARI