L’Ajuntament de Vilanova compra 13 habitatges per a l’emergència social

0
142

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha aprovat l’adquisició de tretze habitatges per incorporar-los al parc públic i fer front a l’emergència social habitacional. Aquest increment del parc municipal d’habitatge es fa mobilitzant habitatges que estan en mans de grans tenidors, com les entitats bancàries.

Segons informa l’Ajuntament, l’operació compta amb el suport i l’aprovació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el finançament bonificat de l’Institut Català de Finances, i es porta a terme en exercici del dret de tanteig i retracte, que suposa que les administracions públiques i algunes entitats d’interès social tenen accés prioritari per adquirir aquests habitatges amb els preus que els mateixos bancs estableixen, que normalment són inferiors al preu de mercat. El cost de la compra d’aquest paquet és de 310.000 euros, un preu clarament per sota del preu de mercat.

El regidor d’Urbanisme i Habitatge, Xavier Serra, ha destacat que des de l’Ajuntament es treballa per continuar ampliant el parc d’habitatge social municipal amb tots els recursos que tenen a l’abast “per garantir el dret a l’habitatge, un dels drets fonamentals de les persones al que no podem renunciar”. Serra ha explicat també que els pisos adquirits s’han escollit “perquè tenen un preu assequible, i també perquè no requereixen grans inversions per estar en plenes condicions. Intentem optimitzar els recursos que tenim i som curosos a l’hora de triar-los. Aquests pisos ofereixen el màxim rendiment amb una inversió molt limitada”, a la vegada que ha recordat que “augmentant el parc municipal ens adaptem millor a les necessitats de la ciutat. Serviran per regularitzar situacions d’ocupació i per a allotjaments d‘emergència social, que és la gran necessitat que ara tenim”.

Amb la darrera adquisició d’aquests tretze habitatges, el parc municipal d’habitatges de Vilanova i la Geltrú, està format per 84 habitatges,un 38% des dels inicis de l’any 2019.

FER UN COMENTARI