L’any 2016 l’Ajuntament de Vilanova va crear la Unitat d’Expedients. El primer any de funcionament es van obrir 144 procediments i l’any passat el nombre s’havia triplicat. En total, es van obrir 338 expedients sancionadors, la majoria per incompliments de les ordenances municipals de civisme, tinença d’animals i la Llei d’accessibilitat. Una part d’aquests casos, un 78%, han estat resolts imposant una sanció econòmica (263), 9 s’han acollit a mesures alternatives i 9 han estat advertiments. La resta estan encara en període d’instrucció o bé han estat arxivats.

138 expedientats per tinença de gossos

Els expedients més freqüents l’any 2018 estaven relacionats amb tinença de gossos, amb 138 expedients (108 resolts / 10 en instrucció / 20 arxivats). En aquest apartat se sancionen fets com no recollir les deposicions dels animals, no tenir els animals censats, o no portar els animals amb morrió (en el cas de races perilloses). Les multes en aquests casos van des de 150 a 3.377 €.

El segon motiu més habitual per l’obertura d’expedients és l’ús fraudulent de la targeta de minusvalidesa, amb 74 expedients. Les sancions oscil·len entre els 210 i els 450 €.

Un altre fet que ha estat motiu de sanció té a veure amb les escombraries. S’han obert 44 expedients per fets com ara deixar la brossa fora del contenidor, deixar les brosses a les papereres o deixar cartons a la via pública.

Per satisfer necessitats fisiològiques al carrer es van obrir 36 expedients, amb sancions de 105 a 300 €.

En relació a molèsties ocasionades al veïnat com ara sorolls, música amb volum alt i gossos al balcó, s’han obert 19 expedients, la meitat dels quals han acabat amb un advertiment.

Per fer pintades fora dels espais autoritzats s’han obert 10 expedients, i altres temes que han estat motius de sanció han estat relacionats amb les terrasses, l’incivisme, atemptar contra la dignitat de les persones, alimentar gats o coloms, no respectar la normativa de salut i el vandalisme.

Amb totes aquestes sancions s’han recaptat 24.587 €, i un total d’11.663 € han estat substituïts, és a dir, duent a terme alguna mesura alternativa. Aquesta possibilitat consisteix a substituir part de la sanció o la seva totalitat per la realització de treballs en benefici de la comunitat o bé accions reparadores en entitats del municipi o en diferents serveis municipals

1 COMENTARI

  1. Tot això, em sembla perfecte, ara, vaig a enumerar coses que caldria millorar…..o fer-se amb urgència.
    Vilanova és un immens urinari caní, a l’estiu fa una pudor insuportable, i he vist bastants gossos de les denominades races perilloses sense morrió i sense lligar. Els contenidors de les escombraries, o son insuficients, o la freqüència de buidatge i neteja son massa espaiats. Capítol fanals, que son quasi al bell mig de les minses voreres son a l’hora pipí cans i el pixum quasi que és inevitable haver-lo de trepitjar. A la Plç. de les Danses, hi ha un fanal sense la protecció del fusible de fa DOS anys, el carrer de l’Aigua, des de la Plç. Xoriguer fins l’inici de la zona de pacificació, ja no el vull ni descriure, perquè hi ha de tot i res de bo, cagades de gos, el pixum que és marca de la ciutat i restes d’escombraries quasi permanentment. Em deixava els contenidors de la zona blava de la Plaça Xoriguer, sempre plens i amb un estat de conservació i neteja que fa vergonya. Sisplau, hi han coses que son difícils o costoses de fer, però d’altres, és només qüestió de que l’Ajuntament faci la seva feina i prou.

FER UN COMENTARI