Aquesta setmana ha començat l’inici de la preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà. Coincidint amb aquest període, des de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de l’Ajuntament de Vilafranca s’han presentat les dues grans línies estratègiques amb les quals s’està treballant per tal de reforçar l’orientació educativa i prevenir l’abandonament escolar prematur.

A Vilafranca es poden cursar fins a 21 títols, 10 de Grau Mitjà i 11 de Grau Superior, tots ells en centres de titularitat pública i en molts casos en formació dual. L’oferta pública a la comarca es completa amb sis títols més a Sant Sadurní. “Tenim una bona oferta, de molta qualitat i amb un alt índex d’inserció laboral, per això convé que des de l’OME els donem a conèixer, els impulsem i donem tot el suport als centres que els imparteixen, no només a Vilafranca sinó a tot el territori” explica la regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat.

Els cicles formatius tenen una bona sortida laboral i són una bona manera de continuar estudiant. Segons les dades facilitades per Montserrat, un 75% dels alumnes que acaben els cicles de grau mitjà continuen estudiant cicles de grau superior i un 90% segueixen després amb estudis universitaris.

A partir d’aquestes dues premisses: formació de qualitat i continuïtat dels estudis per pal·liar l’abandonament escolar precoç (fa referència a joves d’entre 18 i 24 anys que no han cursat res més enllà de l’ESO), des de l’OME s’estan impulsant diferents iniciatives. Per una banda, i amb recursos propis, s’ha elaborat una enquesta telefònica a 450 joves que enguany fan 16 anys (suposen el 85% del total de censats a la vila) per interessar-se per la seva trajectòria educativa (si estan cursant 4t d’ESO, cap on orienten la continuïtat dels estudis…). “Aquesta enquesta ens ha permès obtenir  molta informació que haurem de processar per tal de localitzar possibles mancances del sistema, i també ens ha servit per detectar joves i famílies que estan desorientats i als quals ja els hem pogut oferir un acompanyament o assessorament des de l’OME”, comenta Dolors Peñafiel, cap del servei d’Ensenyament.

Les dades actuals d’abandonament escolar precoç a Catalunya són del 18% i Vilafranca es mouen també en aquesta mitjana. L’objectiu europeu per al 2020 és que aquest percentatge es redueixi fins al 10%. “Queda molta feina per fer per això, conscients que l’orientació educativa no és competència de l’Ajuntament sinó dels centres, volem donar-hi suport” conclou Xell Montserrat. Per donar a conèixer l’oferta formativa professional de la vila i fer-la extensible a tot el territori, des de l’Ajuntament s’ha demanat la col·laboració de l’Escola Municipal d’Art Arsenal perquè alumnes del cicle de producte audiovisual que imparteixen creïn uns clips animats promocionant aquests graus. S’han creat càpsules de trenta segons, amb un llenguatge molt gràfic i que porten per lema “Estudia cicles, sigues un professional”. Aquests vídeos es difondran per televisió, cinema, xarxes socials i també es posaran a disposició de cada centre perquè les pugui replicar.

 

FER UN COMENTARI