L’ampliació de la C-15, per al 2020

0
2605

La Generalitat preveu invertir 90 milions d’euros entre Vilafranca

i Igualada

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat la proposta d’actuacions que el seu departament té previst tirar endavant a la C-15, entre Vilafranca i Igualada. Aquesta infraestructura ha quedat petita, ja que ha experimentat un creixement acumulat del 35% de volum de vehicles des de la seva posada en funcionament (força per sobre de la mitjana viària a Catalunya). És per aquest motiu que la Generalitat preveu invertir 90 milions d’euros.

Els trams de l’Eix Diagonal en els quals ha augmentat més el trànsit són Vilafranca-Capellades i Capellades-Igualada. En els 24 km que hi ha entre Vilafranca i Capellades, es registra un trànsit de més de 15.000 vehicles. La proposta de la Generalitat és implantar un tercer carril a la carretera, de manera que quedi una secció 2+1. Aquest model, expliquen des del departament de Territori, és una solució òptima per a intensitats de fins a 25.000 vehicles/dia i permet ampliar els trams on es pot avançar, que passarien d’un 20% a un 50%. Els dos sentits de la circulació estaran separats per una barrera física, de manera que s’evita el risc de patir un xoc frontal. Pel que fa a les zones d’avançament, s’anirien distribuint alternadament i equilibradament en cada sentit. El conseller ha insistit que aquesta solució és compatible amb un futur desdoblament de la carretera, si fos necessari.

Entre Capellades i Igualada és on es registra més trànsit de tot el corredor (20.000 vehicles/dia amb puntes de 24.000 durant l’estiu). En aquest tram la solució que es proposa és el desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació.

Pel que fa al tram entre Vilanova i Vilafranca, el volum de trànsit és d’uns 30.000 vehicles/dia, però com que té dos carrils per sentit es considera que presenta una funcionalitat òptima, per això la Generalitat no preveu fer-hi cap intervenció. Tampoc es preveu ampliar la infraestructura entre Igualada i Manresa, perquè és on menys trànsit hi ha de tot el corredor i perquè recentment ja s’hi ha implantat una franja central de color vermell per separar els fluxos i millorar la seguretat viària.

El projecte de millora de la C-15 se sotmetrà a informació pública el mes d’octubre. Si tot transcorre segons les previsions, el projecte constructiu s’elaboraria al llarg de 2019 amb l’objectiu que les obres, que tindran una durada aproximada de dos anys, poguessin arrencar el 2020.

FER UN COMENTARI