La propietat de la parcel·la de l’antiga cimentera Griffi ha sol·licitat a l’Ajuntament els permisos i llicència per enderrocar l’edifici. Es preveu que en unes setmanes finalitzi aquesta tramitació administrativa i s’autoritzi l’enderroc.

Recordem que el mes de març d’enguany es va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOUM al polígon Masia en Barreres II. Aquest va ser el primer pas  per fer possible la creació a Vilanova i la Geltrú d’un parc comercial en aquest sector pròxim al barri del Tacó. Hores d’ara i finalitzat ja el període d’exposició pública, continua la tramitació d’aquesta modificació amb la resolució de les al·legacions amb l’objectiu que entre l’octubre i el novembre el Ple en faci l’aprovació provisional i es pugui cursar la tramitació cap a la  Comissió d’Urbanisme de Barcelona. De fet, aquest és l’òrgan amb potestat per realitzar l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOUM que es preveu que podrà fer-se durant el primer trimestre de 2019.

Segons l’Ajuntament, el projecte de creació d’un parc comercial de 19.000 m2 al sector Masia en Barreres II farà possible la creació d’una nova àrea d’activitat econòmica i la regeneració d’aquest sector amb nous accessos viaris i l’ordenació urbanística corresponent permetent que el que ara és un polígon esdevingui Trama Urbana Consolidada (TUC). La inversió total d’aquest projecte se situa al voltant dels 75 milions d’euros.

FER UN COMENTARI