L’aposta de l’Agroparc Penedès per millorar el corredor ecològic del torrent de Can Joncoses

0
536

CONTINGUT PATROCINAT PER AMETLLER ORIGEN

Escrit per Joan Batlle, soci i director d’R+D+I de Batlleiroig

El territori on s’implantarà l’Agroparc Penedès és un paisatge bàsicament agrícola, on les masies i els seus camps són els principals protagonistes, però la topografia marcada pels petits afluents del riu Anoia ha definit una geografia accidentada que enriqueix el territori i crea un mosaic agroforestal d’alt valor ecològic i paisatgístic, amb els diferents rius, torrents i rieres com a grans corredors ecològics que vertebren el territori i delimiten el paisatge agrícola.

El reconeixement del mosaic agroforestal actual i l’estudi de la seva evolució històrica revela com aquests cursos d’aigua han estan sempre vinculats a les masses forestals primigènies i als boscs històrics del lloc. El nou Agroparc vol recolzar-se en aquesta geografia primigènia i en la matriu verda existent i reconèixer-les i fer-les valdre per donar resposta i millorar un entorn natural complex.

L’estudi d’implantació de l’Agroparc comença per un reconeixement dels espais més favorables a Can Joncoses en relació amb el torrent, la massa forestal i la topografia. Des de l’any 2010, el sector de Can Joncoses té un pla parcial aprovat que permet el seu desenvolupament bloquejant el corredor ecològic del Torrent de Can Joncoses. Es tracta d’un corredor ecològic que relaciona la zona de Can Joncoses i la plana de l’Artiga amb el marge Nord de les vies de l’AVE a través d’un gran viaducte que garanteix el pas del torrent i el bosc associat per sota de les vies. La gran infraestructura ferroviària de l’AVE que creua el territori ha reconegut i respectat els diferents corredors ecològics per mantenir l’estructura natural del territori.

El nostre projecte aposta per alliberar completament el marge dret del torrent i potenciar així la seva condició de corredor ecològic, situant tota l’activitat industrial en el marge esquerre, integrat amb la topografia i amb el curs de l’aigua. Amb aquesta proposta, millorem les condicions actuals del corredor ecològic i minimitzem l’impacte visual des del municipi de Gelida.

La integració paisatgística de les activitats és la gran virtut i èxit d’aquest projecte que es desenvolupa amb la natura i per a la natura, perquè el futur i l’Agroparc Penedès pensen en verd.

FER UN COMENTARI