L’avanç de propostes del Pla territorial parcial, enllestit cinc anys després

0
551
Les muntanyes d'Ordal. // MARIA ROSA FERRÉ

Dimecres el Departament de Territori i Sostenibilitat anunciava que ja ha enllestit la redacció de l’avanç de propostes del Pla territorial parcial del Penedès i el presentarà el 18 de març al grup de treball, en el marc d’una sessió oberta al públic. Serà el tret de sortida del primer dels tres processos participatius oberts a la ciutadania que es preveuen al llarg de la tramitació del document.

El Pla territorial parcial és un instrument de planejament que abasta l’àmbit de la vegueria i que fixa les estratègies territorials per al desenvolupament futur de la zona, amb un horitzó temporal fins a l’any 2038. Així, proposa estratègies per a tres sistemes: el dels espais oberts, el dels assentaments urbans i el de les infraestructures de transport i comunicacions.

L’avanç de proposta és un document obert, que no incorpora normativa ni propostes tancades.

Un cop presentat públicament, s’obrirà un primer procés de participació ciutadana amb sis sessions. Així, tindrà lloc un primer acte informatiu i de debat amb experts seguit de quatre sessions deliberatives obertes a la ciutadania i centrades en la reflexió i i e debat sobre la potenciació dels espais oberts; el tractament dels teixits residencials; les dinàmiques dels polígons d’activitat econòmica, i la vertebració de les infraestructures de mobilitat. El procés es completarà amb una sisena sessió de conclusions.

Els suggeriments i opinions recaptades durant aquest procés participatiu serviran per redactar l’Avantprojecte del Pla, que ja serà un document amb determinacions de caràcter normatiu. Es preveu disposar d’aquest Avantprojecte aprovat durant el primer semestre de 2021. Immediatament després s’obrirà el segon període de participació ciutadana, que durarà dos mesos. Un cop incorporades les aportacions rebudes, el conseller de Territori aprovarà inicialment el Pla que se sotmetrà a un tercer període d’informació pública i audiència als ajuntaments afectats durant un mes.

Els darrers passos seran l’aprovació provisional pel conseller, un darrer informe favorable de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i l’aprovació final a càrrec del Consell Executiu.

FER UN COMENTARI