La Federació Empresarial del Gran Penedès ha donat a conèixer l’informe de Conjuntura Econòmica del primer semestre del 2017, que posa de manifest que les tres comarques penedesenques creixen un 4% interanual. De totes tres, la comarca que més ho fa és el Baix Penedès, amb un increment del 6,7% el segon trimestre, seguida de l’Alt Penedès (3,5%) i del Garraf (2,7%).

El Baix Penedès lidera la creació d’ocupació 

El Baix Penedès és també la tercera comarca més dinàmica pel que fa a la creació neta de llocs de treball (aquesta escalada s’explica perquè partia d’un índex molt baix), mentre que l’Alt Penedès i el Garraf alenteixen el creixement i perden llocs en el rànquing, situant-se al 25è i al 34è respectivament.

Per sectors, a l’Alt Penedès han estat els serveis els que han liderat l’ocupació (4,2%, dins del qual sobresurt un creixement molt important de la mediació financera), seguit de la indústria (3%); la construcció aconsegueix un discret 1,1%, i l’únic sector que té un comportament negatiu és l’agricultura (-1,1%).

Al Baix Penedès els serveis també encapçalen la creació d’ocupació (7,2%, destacant dins d’aquests les activitats immobiliàries i els serveis empresarials), seguits de la construcció (6,5%) i la indústria (4,8%).

Pel que fa al Garraf, l’alentiment de la creació d’ocupació ha vingut donada per la important davallada del sector Indústria (-5,9%). En canvi, tant els serveis com la construcció han presentat una evolució positiva destacada amb un augment interanual del 3,5% i del 7,7% respectivament.

Reducció de l’atur

Un dels altres barems que analitza l’Informe de Conjuntura Econòmica és l’atur. Així, l’Alt Penedès és la comarca penedesenca que redueix l’atur de forma més intensa, amb una caiguda del 16,7% (la setena més intensa del conjunt català), mentre que el Garraf la redueix en un 12% i el Baix Penedès ho fa en un 10,6%.

Pel que fa a la taxa de temporalitat contractual, al conjunt de les tres comarques penedesenques se situa al 90,1% (Garraf 89,9% i Alt i Baix Penedès 90,3) gairebé tres punts per sobre de la mitjana catalana (87,6%).

FER UN COMENTARI