L’Ajuntament es farà càrrec de tota la urbanització del carrer Comerç, a canvi els edificis que es construeixin no podran superar en cap cas l’alçada de les naus catalogades

Aquest matí l’alcalde, Pere Regull, acompanyat del tinent d’alcalde Francisco Romero i el regidor Serveis Urbans, Josep M. Martí ha presentat el Pla especial del sector del carrer Comerç i ha anunciat que començarà a executar-se en un termini de dos anys. Aquest pla, que es preveu portar a aprovació inicial al ple de juliol, suposa fer una modificació del Pla General i com que té un abast de 85.000 m2 s’ha decidit dividir-lo en cinc segments que s’aniran desenvolupant de forma separada i a ritmes diferents.

D’aquests cinc segments el que començarà abans de dos anys és el de la façana del carrer Comerç i l’Ajuntament afrontarà el 100% de la despesa d’urbanització. A canvi, els edificis que es projectin de nou al carrer no podran superar en cap cas l’alçada de les naus catalogades (una desena) i hauran de seguir unes normes estètiques i cromàtiques determinades. Aquest és un canvi substancial respecte a l’anterior proposta (2005) en què els propietaris afrontaven la part d’urbanització del carrer que els pertocava i se’ls permetia construir edificis de fins a vuit plantes d’altura.

Amb un pressupost d’1 milió d’euros, aquesta intervenció, que se cenyirà únicament al carrer Comerç, afectarà les voreres, el vial i una petita part de la llosa. Les obres consistiran en incrementar l’amplada de les voreres fins al doble de les actuals, crear una plataforma única, un carril bici que connectarà amb el que transcorre per sobre la cobertura de la llosa i plantar arbres a banda i banda del carrer. Amb això es pretén “pacificar” el trànsit rodat per aquest carrer i donar prioritat als vianants. “Aconseguirem accentuar la idiosincràsia del carrer Comerç, tenim una façana que molt poques ciutats tenen i així la potenciarem”, ha manifestat l’alcalde.

817 nous habitatges
La modificació del Pla General afecta, com hem anotat, cinc segments diferents que abracen 85.000 m2 del barri d’en Molí d’en Rovira i que s’aniran desenvolupant a partir de plans de millora urbana de forma independent i a ritmes diferents, però amb uns paràmetres compartits. Les diferents intervencions han de servir per transformar-lo de dalt a baix; es tracta, segons l’equip de govern, d’una regeneració urbana, econòmica i social del barri, però respectant l’activitat econòmica existent.

El nou planejament preveu un sostre de 817 habitatges nous (30% dels quals destinats a protecció oficial) i contempla una gran zona verda just darrere de les instal·lacions dels cellers Torres, així com un espai dedicat a equipaments i també d’un centre tecnològic de titularitat municipal i especialment adreçat a les empreses del sector vinícola. “Defugim del planejament anterior, protegim el patrimoni vitivinícola del carrer Comerç, preveiem un augment sostingut de sostre i dotem el barri de serveis i equipaments” ha conclòs l’alcalde, que també ha subratllat que l’execució d’aquest pla no suposarà que cap veí hagi d’abandonar casa seva.

Pel que fa als equipaments que s’hi ubicaran, des de l’Ajuntament s’emplaça a la ciutadania a un procés participatiu que serveixi per definir els serveis que ha de tenir el barri. Finalment, i pel que fa a l’estació de tren, s’està a l’espera d’ADIF per mirar d’integrar el màxim el projecte a aquest nou pla.

FER UN COMENTARI