Més d’un 11% de la població de Vilafranca és atesa pels serveis socials

0
745
Presentació de les memòries de Drets Socials 2021. // LA FURA.

Un total de 4.552 persones han necessitat l’atenció dels serveis socials de l’Ajuntament de Vilafranca durant l’any 2021. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreuen de les memòries dels Serveis Socials Bàsics de Vilafranca corresponents a l’any passat i que ha exposat aquest matí el regidor de Drets Socials, Ramon Zaballa, acompanyat de la directora dels Serveis Socials, Montserrat Domènech, i la coordinadora de Gent Gran, Nati Santacana.

Aquesta xifra representa l’11,26% de la població de Vilafranca, dels quals gairebé tres quartes són de nacionalitat espanyola. Si ens fixem en els expedients que s’han donat d’alta, la memòria revela que s’han obert 531 de nous, la majoria al centre de la ciutat, amb un 13,10%. L’Espirall, amb un 11,04%, i Les Clotes, amb un 9,36%, són també els barris amb un percentatge d’expedients més elevat. “Venim d’uns temps molts difícils i mantenim la mateixa dinàmica respecte l’any passat, però això ens demostra en quins barris estem fent actuacions especials”, ha dit Zaballa.

Creixen les dificultats per accedir a un habitatge

Les problemàtiques detectades són múltiples però en destaquen les mancances socials, seguides de les laborals i les de salut. També són remarcables les problemàtiques relacionades amb l’accés a l’habitatge, “un problema que hem començat a detectar i que tendeix a anar en augment”, avisa el regidor. Un exemple d’això és que el 50% de les urgències que ha atès l’equip de Primera Acollida, Orientació i Informació (SOI) són demandes habitacionals. En total, s’han atès 967 famílies que es trobaven en una situació irregular o sense padró.

El regidor ha exposat que cada vegada la complexitat dels expedients és major, ja que de mitjana cada expedient respon a unes 6 problemàtiques simultàniament. “Hem detectat que hi ha un volum important d’infants i adolescents en situació de risc i que estan creixent les problemàtiques entre la gent gran”, apunten. Són, bàsicament, problemes econòmics i d’habitatge, però també relacionats amb la salut mental i l’aïllament personal, “unes problemàtiques que s’han accentuat amb la pandèmia”. Pel que fa a l’atenció a la dependència, les dades també permeten afirmar que hi ha un augment dels tràmits, de la complexitat i de la fragilitat de les persones usuàries. El nombre de persones ateses és de 849.

Els Serveis d’Inserció Socioeducativa com la Casa petita, el Centre Obert o el servei SIS Adolescents, considerats uns serveis importants en la prevenció de casos i en la implicació de les famílies en la seva solució, destaquen que han atès més de 750 persones. El nivell de satisfacció dels usuaris és d’un 96%. “Hem apostat per fer un treball de prevenció per detectar a temps les problemàtiques i reduir les necessitats que es poden produir en un futur. Volem ser un sistema proactiu”, asseguren.

En relació a les xifres econòmiques i d’atenció, Ramon Zaballa ha ressaltat que l’Ajuntament de Vilafranca ha aportat 375.000 euros en ajuts directes per urgència social, casals d’estiu, càtering social, pobresa energètica, ajuts alimentaris, etc. Finalment, el regidor ha assenyalat que “la contenció de les llistes d’espera, que no arriba a 10 dies, és una mostra explícita de l’esforç de l’equip tècnic per atendre el major nombre de persones i amb les millors condicions”. Zaballa també ha posat èmfasi en l’escletxa digital com un element a treballar i millorar, ja que afecta la població més vulnerable socialment i al col·lectiu de les persones grans.

FER UN COMENTARI