Aquest curs m’he d’organitzar millor, a partir de dilluns hem de seguir un altre ordre, quan acabi l’estiu ho posarem tot a lloc… Aquestes són expressions típiques i tòpiques de l’inici de curs i, val a dir-ho, intencions molt útils per començar amb força i motivació. Manifesten un desig compartit per grans i petits i representen, en molts casos, un sincer desig de millora que desperta la il·lusió i l’esperança d’encetar un nou curs (sigui o no escolar) ple de noves possibilitats.

Val molt la pena aprofitar aquest propòsit de millora i facilitar als estudiants eines que els permetin que aquestes bones intencions no decaiguin així que avança el curs.

Quan parlem d’organitzar, es barregen tres conceptes: planificació, ordre i ús eficaç del temps. Ensenyem-los a planificar les seves tasques, a ordenar les seves coses i a ser conscients del temps, i els farem molt més fàcil la tasca d’organitzar-se.

Donem per fet que aquesta és una habilitat que s’adquireix de forma natural i que hi ha persones organitzades i persones desorganitzades, com qui neix amb un color o altre d’ulls. L’habilitat d’organitzar-se s’aprèn i, sobretot, SEMPRE POT MILLORAR!
Hi ha quatre criteris que els podem ensenyar: ajudem-los a què vegin per escrit tot el que han de fer (en pissarres, murals, fulls, agenda… tant és). La planificació a dia vista va bé, però cal tenir una visió a setmana o mes vista. El segon és educar l’hàbit d’anotar totes les seves feines, de tatxar-les així que les hagin acabat i de revisar sovint que anem seguint aquesta rutina. El tercer criteri és: ser realistes en l’ús del temps. No voler programar massa coses que després no es poden complir. El quart té a veure amb deixar espais per no fer, no programats, no planificats… Aquest punt és especialment important pels més petits! No vulguem fer-los adults abans d’hora.

I per últim parlarem de les eines a fer servir. N’hi ha un munt de tecnològiques, un bon grapat d’aplicacions que ajuden i molt a aquest propòsit. Però cada cop hi ha més estudis que demostren la importància d’escriure a mà (ens obliga a ordenar molt més les nostres idees, a fixar l’atenció i fomenta la creativitat). La darrera tendència d’organització personal són els bullet journal (http://bulletjournal.com/), un sistema analògic per l’era digital que utilitza una senzilla llibreta i un llapis com a eina per gestionar tasques, esdeveniments i anotar d’una forma endreçada tot allò que hem i ens ve de gust fer. Per què no començar el curs amb una llibreta d’aquestes?

FER UN COMENTARI