El nomenament del jove enginyer (1974) vilafranquí Xavier Roca i Ramon com a director de l’Escola Superior d’Enginyers Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que compta amb més de 4.000 estudiants matriculats en 10 estudis de grau, 7 de màster universitari i 20 programes de doctorat, ens fa recordar que l’alta tecnologia no és aliena a la nostra vila. Roca és doctor en enginyeria industrial des de 2005, especialitzat en els processos constructius, amb una trajectòria tècnica i científica envejable. En aquests moments professor del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció i coordinador del màster universitari en Enginyeria Industrial i en Enginyeria Aeronàutica, alhora que membre del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció, amb una prolífica activitat publicista (més de 250 documents científics-tècnics).

El seu nomenament ens permet reconèixer la seva vàlua personal com a científic-tècnic, i ser un model pels joves estudiants dels nostres centres educatius. També ens permet recordar que hem tingut altres convilatans que han conreat la tecnologia de manera meritòria: l’enginyer Joan Antoni Sabaté i Saumell (1959), que es dedica des de fa anys a Nueva York al desenvolupament de l’electrònica de potència aplicada a les ciències mèdiques; Josep Alcober i Sallent (1835-1894), que fou uns dels enginyers més reconeguts a Espanya durant la segona meitat del XIX, gràcies al fet de ser l’editor de la revista La Gaceta Industrial; i el Dr. Josep Baltà R. de Cela (1866-1937), que també va ser director de l’Escola Industrial de Terrassa (1908-1930).

Jaume Baltà i Moner (biòleg)
Vilafranca del Penedès

FER UN COMENTARI