Et consideres una persona intel­·ligent? En llegir aquesta pregunta és pos­­si­ble que la resposta, quasi automàtica, vingui donada pel que el teu entorn acadèmic t’ha anat fent creure en el decurs dels anys. Si eres o ets bo en llengües, ciències o qualsevol de les matèries curriculars pròpies de l’entorn educatiu, et consideraràs una persona intel·ligent.

L’any 1983 Howard Gardner va presentar la seva Teoria sobre les intel·ligències múltiples, que ha estat mereixedora de multitud de premis i reconeixements i que ha marcat un abans i un després en la interpretació de la intel·ligència.

Ell critica i posa en qüestió l’existència d’una sola intel·ligència. Explica i justifica que la intel·ligència no és una quantitat que es pugui mesurar amb un número sinó que és la capacitat d’ordenar el pensament i coordinar-lo amb les accions. No n’hi ha una de sola sinó que cada persona té set tipus d’intel·ligències que no treballen soles sinó coordinades (la lingüística, la lògico-matemàtica, la corporal, la visual i espacial, la musical, la interpersonal i la intrapersonal); posteriorment encara n’hi va afegir una vuitena, que és la naturalista.

Aquesta manera d’entendre la intel·ligència té enormes connotacions en l’educació. Proposa una educació molt més adaptada a les potencialitats de cada persona i, per tant, lluny de l’estandardització habitual dels sistemes educatius.

Preguntat recentment sobre quina és la millor educació que podem donar als nostres fills, suggereix que els hem d’ajudar a tenir cinc tipus de “ments”. Una ment disciplinada, per tal que aprenguin de forma constant habilitats i coneixements; una ment sintètica, que els ajudi a comprendre i avaluar la informació i sintetitzar-la; una ment creativa, capaç de generar noves idees i plantejar-se preguntes per arribar a respostes inesperades; una ment respectuosa amb la diferència, en un món on tot està interconnectat i no hi cap la intolerància; i, per últim, una ment ètica que permeti construir una societat més justa i millor.

Mirem per un moment més enllà dels rendiments acadèmics i fixem-nos en les seves intel·ligències i preguntem-nos que fem per educar aquestes ments pel dia de demà.

FER UN COMENTARI