El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha presentat l’estudi dels polígons d’activitat econòmica de l’Alt Penedès: valoració i potencial de comercialització. El projecte, va començar a gestar-se ja el 2005 i amb aquesta darrera fase s’ha aconseguit tenir una radiografia exhaustiva de l’estat dels polígons actuals a la comarca. A través de la web www.poligonsaltpenedes.com es posa en coneixement de les empreses, ens locals i ciutadania tota la informació que fa referència als polígons industrials amb l’objectiu de promoure’ls i facilitar a possibles empreses la seva instal·lació al territori.

A través de l’anàlisi de diferents variables l’estudi defineix la competitivitat d’aquests espais. Així, a l’Alt Penedès hi ha 61 polígons industrials en 24 municipis (Santa Fe, Puigdàlber i Pontons no en tenen). El municipi que més en té és Vilafranca (8), seguida de Gelida i Sant Pere de Riudebitlles (5). En total els polígons ocupen 793,35 ha.  cosa que representa poc més d’un 1% de la superfície de la comarca, i encara queden 203 ha. pendents de desenvolupar. En tots aquests polígons hi ha 773 empreses que ocupen 925 naus industrials d’un total de 1192, per tant, hi ha un 22% de naus buides. Prop del 25% dels polígons tenen un 100% d’ocupació i d’aquests el 60% estan ocupats per una sola empresa (aquest és el cas, entre d’altres, del polígon de Pacs, els polígons Canigó i Roques Altes de Mediona o el de Can Serra III de Sant Llorenç d’Hortons).

Només un 2% dels polígons són molt competitius

La web  presenta la informació desglossada per municipis; es poden consultar els polígons de cada municipi i s’obté informació acotada (extensió, ocupació, possibilitat d’ampliació, dades urbanístiques, accessibilitat i mobilitat, comercialització i ofertes, infraestructures, activitat industrials per sectors, subministraments bàsics, comunicacions, serveis complementaris per a la persona, etc.). A més, cada polígon rep una puntuació que serveix per plasmar el grau de competitivitat. D’aquesta manera, només el 2% dels polígons tenen assignada la categoria A (més competitius).

A l’acte de presentació hi va participar el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, que va explicar que finalment s’ha aconseguit tenir tota la demarcació de Barcelona mapejada i les principals conclusions que n’exclouen són que dels 1.075 polígons que hi ha a la província, la majoria són petits, la meitat han quedat obsolets perquè es van construir abans de l’any 1978 i tenen mancances importants. Castells va anunciar que la Diputació ha impulsat una línia de subvenció de 15 milions d’euros per actualitzar els polígons industrials i que abans de l’estiu en sortirà una nova dotada amb 15 milions d’euros més. “Sabem que l’ocupació en indústria és de qualitat, per això cal dedicar recursos als polígons, perquè s’omplin d’empreses, fixin la gent al territori i es musculi el teixit industrial a tot el país” va concloure.

FER UN COMENTARI