El ple de l’Ajunatment de Vilanova ha aprovat un programa per subvencionar durant tot l’any les activitats extraescolars dels infants i joves amb diversitat funcional. Segons el govern, aquesta mesura va encarada a garantir la igualtat d’oportunitats entre els infants i joves, independentment de la seva diversitat funcional. Pel regidor de Joventut, Jordi Medina, “si un infant necessita un monitor de suport per a realitzar activitats extraescolars i les famílies han de sufragar aquest import addicional, és un greuge comparatiu que dificulta que aquests infants accedeixin a les activitats extraescolars”. Medina també ha reivindicat el caràcter innovador de la proposta, que esdevé única a tot el territori català.

La prova pilot es realitzarà enguany en tres centres educatius de la ciutat i les seves AMPA. Són les escoles que tenen un major nombre d’infants amb necessitats educatives especials: Margalló, Llebetx i El Cim. La intenció és anar ampliant anualment i de manera progressiva aquesta partida als pressupostos, per tal de cobrir la resta de centres de la ciutat i la resta d’etapes educatives.

Les famílies que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran de presentar la sol·licitud a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) . La quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de peticions estimades i del total de recursos disponibles. Se subvencionarà un màxim d’una activitat per infant/adolescent amb diversitat funcional, amb un màxim de 3 hores setmanals d’activitat extraescolar pel curs 2018-2019.

FER UN COMENTARI