L’historiador Xavier Argemí ha recuperat una col·lecció de pergamins inèdits que es trobava a l’interior d’un bagul de la masia quintinenca de Cal Metxanxo. La col·lecció consta de 79 pergamins inèdits que daten entre els segles XIV i XVII i que procedeixen de Sant Quintí però també d’altres pobles com Lavit, Sant Pere de Riudebitlles, Vilafranca, Terrassola, les Cabanyes, Sant Sadurní de Subirats, el Pla, Igualada, Sant Jaume Ses Oliveres i Piera. Hi ha testaments, àpoques, compravendes, censals, capítols matrimonials i un plet. Els documents s’han ingressat a l’Arxiu Comarcal qui s’encarregarà de la seva conservació i digitalització.

Entre la documentació, s’ha identificat dues famílies influents, la família Vallès de la zona de Lavit, actualment Torrelavit, i la família Tort, de Sant Quintí de Mediona, els quals destaquen per la quantitat de documents en els quals apareixen. La consulta dels capbreus ha aportat dades molt rellevants com el nom, cognoms, professions, termes i la situació dels seus béns, així com les dimensions, els límits, els tipus, l’origen i la toponímia.

En general, l’estat dels documents és bo, a excepció d’alguns que estan molt deteriorats. Un element a destacar és que hi ha notes dorsals en alguns pergamins que contenen regestos del contingut. Aquestes pertanyen a tres autors diferents d’èpoques posteriors a l’original. Un d’aquests autors va començar a inventariar el fons, perquè algunes d’aquestes notes estan numerades.

Inicialment la documentació s’haurà de sotmetre a un procés de restauració perquè els pergamins estan enrotllats i alguns són en molt mal estat, a causa de les humitats i els rosegadors. Aquest procés consistirà en la neteja per eliminar les restes de brutícia, l’aplanament per mitjà d’una premsa i la col·locació de fundes de polièster Melinex per a una millor manipulació i conservació. En una segona fase es procedirà a la seva digitalització, descripció i difusió.

FER UN COMENTARI