Residus punxants, altres residus a tenir en compte

0
86

Els residus punxants de procedència domèstica són les agulles, xeringues o altres elements punxants que fem servir per fer tractaments a casa i que, una vegada hem utilitzat, hem de tirar a la brossa. Aquests residus generen problemes a les plantes de triatge quan es tiren a la brossa, perquè són un problema sanitari per als treballadors de les plantes de triatge, alhora que, com els altres residus que generem, són un problema mediambiental. Des de l’Agència Catalana de Residus s’està treballant per impulsar-ne la recollida a través de les deixalleries, i ara per ara es compta amb 111 deixalleries a tota Catalunya que la fan. Per posar dades concretes sobre aquest residu posarem com a exemple el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, on el 2021 se’n van recollir 585 tones, i va en augment. És, per tant, un problema mediambiental a tenir en compte sobre el qual hem de treballar, ja que cal posar de manifest que de les 39 deixalleries que tenim a la província de Tarragona, tan sols a dues es fa recollida d’aquest residu. Cal fer un canvi en aquesta matèria, implicar-nos-hi tots i recollint-la, perquè serà un benefici per a tothom.

Per aquest motiu la Federació Xarxa Vendrellenca hem impulsat una proposta al Consell Comarcal del Baix Penedès per aconseguir que es reculli aquest residu, aprofitant que s’està fent un nou contracte de recollida de residus, alhora que hem pensat que molta de la gent que genera aquest residu pot tenir problemes per arribar a la deixalleria, que en el nostre cas està fora del municipi. Per aquest motiu hem proposat que es generi una sinergia amb els CAP de la nostra comarca per aconseguir que hi hagi un punt de recollida de punxants.

Antonio Garcia Leal, president de la Federació Xarxa Vendrellenca

El Vendrell

FER UN COMENTARI