L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja té a punt les ordenances fiscals municipals 2020 per portar-les aprovació en el proper ple. “Per sisè any consecutiu, no hem incrementat la pressió fiscal sobre la ciutadania” anunciava l’alcaldessa, Abigail Garrido.

A banda de no apujar els impostos i congelar l’IBI, l’Ajunament explica que enguany amb les ordenances ha volgut abordar tres aspectes: afavorir el dret a l’habitatge, promoure la sostenibilitat i l’eficiència energètica i fomentar l’emprenedoria i el comerç local.

La cara i la creu
A través de les ordenances fiscals es pretén incidir en l’habitatge. Per una banda es vol incentivar el lloguer assequible i per això es contempla aplicar una bonificació del 95% de l’IBI a tots els propietaris d’habitatges que els lloguin a un preu raonable. Per l’altra, i amb l’objectiu de sancionar els tenedors d’habitatges buits de caràcter permanent, es preveu aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI. L’Ajuntament creu que aquest increment es podrà aplicar sobre uns 120 immobles.

Fins ara les ordenances fiscals municipals ja contemplaven una bonificació per als qui empressin energia solar. Amb la proposta per al 2020 s’hi afegeixen també les energies eòliques i la biomassa. D’aquesta manera, les empreses que produeixin i aprofitin energies renovables tindran una bonificació en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), mentre que la ciutadania que aposti per l’energia solar, eòlica o la biomassa se li aplicarà una rebaixa del 50% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Per activar el teixit comercial del municipi, es preveu bonificar el 95% de la quota de prestació de serveis d’intervenció administrativa en el cas d’un canvi de local dins el mateix municipi (sempre que l’espai tingui menys de 150 m²). També rebran una nova exempció les empreses que es dediquin a l’I+D i activitats innovadores.

Les ordenances fiscals suposen gairebé el 68% dels ingressos de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

FER UN COMENTARI