Sant Sadurní és, segons l’Agència Catalana de Residus, el segon municipi de Catalunya (ACR) de més de 10.000 habitants que més recicla. La vila va registrar al 2018 un percentatge de recollida selectiva del 75,5% incloent la recollida Porta a Porta  i els residus que es dipositen a la Deixalleria Municipal.   Tenint en compte que la mitjana catalana és del 41,7%, Sant Sadurní se situa molt per sobre d’aquesta xifra i també de la mitjana a la comarca, que és del 44,4%. Segons l’ACR, al 2018 es van generar a la vila 4.184 tones de residus recollits de manera selectiva, que suposa una mitjana anual de 326 quilos de residus per habitant.

Darrerament s’ha evidenciat un cert relaxament en la separació dels residus, que han fet rebaixar el nivell de reciclatge. Des de la regidoria de Medi Ambient s’ha elaborat un pla d’actuació per  implantar mesures que permetin recuperar les xifres obtingudes en el passat i evitar l’escalada de i despeses que suposa no separar correctament els residus.

FER UN COMENTARI