Ser previsor

0
99

Sí, també és cert, no cal anar a una entitat financera a buscar canvi de monedes perquè difícilment ens en donaran.

Un dels fets que es veuen a les pel·lícules americanes és que sempre tenen monedes a les butxaques per dipositar-les en algun telèfon públic, com Indiana Jones, qui després de totes les peripècies hagudes i per haver encara li quedaven monedes per fer una trucada. D’això se’n podria dir ser previsor.

També és ser previsor quan veiem a les pantalles la sol·litud i compareixença d’un advocat, en aquest cas per defensar una causa en defensa pròpia i no haver de caure en paranys estranys. Tot això ve al cas perquè en alguna ocasió prèvia a la reunió de propietaris de comunitats han hagut de fer acte de presència agents de la Policia i/o Mossos per pacificar i posar ordre entre els mateixos propietaris, per manca d’entesa, abans d’entrar a l’ordre del dia. La manca d’informació o coneixement fan que aflori la ignorància més profunda i que fins i tot en moltes ocasions tinguin una gran influència en els acords, mesures i determinacions que es prenen de manera nefasta.

En el tema de les monedes, actualment ja es poden fer pagaments des del telèfon mòbil, com també ho és en el segon dels casos la disponibilitat d’un lletrat perquè no es digui que es compareix sense haver fet prèviament els deures i així estar ben assessorat. De tot això se’n diu ser previsor.

Miquel Àngel Santos

Vilafranca del Penedès

FER UN COMENTARI