L’Economat de Vilanova va atendre el 2016 un total de 980 famílies, el que representa 2.829 persones.

Els Serveis Socials de Vilanova van atendre el 2016 un total de 65.972 persones, una xifra similar a la del 2015. Tot i que la situació no ha empitjorat, sí que s’ha detectat una major complexitat dels casos atesos.

Així ho ha explicat la regidora de Serveis Socials, Gisela Vargas, que també ha alertat d’un increment significatiu d’expedients reoberts: un total de 1.123. “Són persones que havien aconseguit sortir del circuit dels serveis socials i que de nou hi han hagut de tornar a recórrer perquè la seva situació laboral o econòmica ha empitjorat altra vegada”. Aquestes dades demostren, segons la regidora, que “la recuperació és molt fràgil, que el mercat de treball és molt precari i que les solucions a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica són encara molt febles”.

Vargas també ha posat de manifest l’augment de persones que acudeixen als Serveis Socials completament soles, sense cap xarxa familiar al darrere on poder-se recolzar. A tall d’exemple, dels 2.829 usuaris atesos a l’Economat, un total de 285 responen a aquest perfil. “Són casos molt complexes de tractar perquè el sistema d’ajuts i els barems per accedir-hi estan pensats per famílies. No és el mateix buscar un habitatge social o oferir un sistema de punts per recollir aliments per una unitat familiar extensa que per una persona sola”. “Estem revisant tots aquests barems per poder donar una millor cobertura”, ha informat.

Infància i gent gran
L’atenció a la infància i a la gent gran continuen sent les principals prioritats dels serveis socials municipals. Així es demostra amb l’increment de recursos destinats a ambdós col·lectius. En l’àmbit infantil, s’ha doblat el suport a l’escolaritat amb una partida de 40.000 euros i s’han destinat 50.000 euros que han permès cobrir beques menjador a 200 infants que no havien aconseguit l’ajuda del govern català.

En matèria de gent gran, la major dotació pressupostària de l’Ajuntament ha permès donar cobertura a més persones que pateixen cert grau de dependència. En total, 291 s’han beneficiat del Servei d’Atenció Domiciliària, 96 del servei de neteja a la llar i 79 del servei d’àpats a domicili. Tal com ha recordat Vargas, “hem hagut d’incrementar els recursos per atendre a totes aquelles persones que estan a l’espera del reconeixement del grau de dependència que atorga la Generalitat”.

FER UN COMENTARI