Un condicional massa ben educat…

0
165

Amb tota la bona voluntat del món, hi ha gent que utilitza de manera abusiva el temps condicional dels verbs. Jo crec que és un error degut a un excés de cortesia, de bona educació, de ganes de no semblar autoritari. És per això que el cometen sobretot les autoritats: alcaldes i alcaldesses, presidents i presidentes, directors i directores, moderadors i moderadores, etc.

He sentit moltes vegades, en plens municipals, sessions del Parlament, etc., expressions de qui dirigeix el debat com ara aquestes: Començaríem pel Sr. X, portaveu del partit Y… Per què, començaríem? Si de cas, Comencem pel Sr. X, portaveu del partit Y… (és a dir, en present), o Començarem pel Sr. X, portaveu del partit Y… (és a dir, en futur). No trobeu que sona molt millor?

Passa el mateix en frases com ara Donaríem pas, a continuació, a… o Passaríem a la votació, en comptes de les formes més naturals Donem pas, a continuació, a… o Passem a la votació. En aquest darrer cas, es podria donar el context següent: Si no hi ha cap més intervenció, passaríem a la votació (que també seria una incorrecció); com que la primera frase comença amb si, l’ús consegüent –no conseqüent– del condicional sembla més correcte (i ho és, però no del tot). Les úniques formes possibles serien Si no hi ha cap més intervenció, passem –o passarem a la votació o, també, Si no hi hagués cap més intervenció, passaríem a la votació. Noteu, aleshores, l’imperfet de subjuntiu (si no hi hagués). És a dir, serien el mateix que frases com ara Si no plou sortirem al pati, o Si ens llevem més d’hora arribarem abans de dinar, o Si vinguessis a tots els assajos ho faries millor (on el condicional és correcte).

Acabem amb tres exemples més, tots reals. Sentit en una sessió del Fòrum de Síndics i Síndiques Municipals de Catalunya el 19 de juny d’enguany: Jo no hi estaria d’acord, però si voleu ho discutirem… No hi estaries d’acord si què…? ¿No hi estaries o no hi estàs, doncs? Hauria d’haver dit, és clar: Jo no hi estic d’acord, però si voleu ho discutirem… (o ho discutim).

Sentit a Catalunya Ràdio, referint-se a l’aturada de país del dia 18 d’octubre proppassat, adreçant-se el conductor del programa a l’especialista del trànsit: Quines serien, ara mateix, les zones més conflictives a les carreteres de Catalunya? Serien o són? Òbviament, cal dir són.

I l’última (no vaig apuntar-me on la vaig sentir): Doncs jo destacaria el navegador Tal, que… Destacaries si què…? ¿Destacaries o destaques, doncs? Aquesta seria possible si hagués continuat així, per exemple: Doncs jo destacaria el navegador Tal, si encara fos al mercat…

FER UN COMENTARI