El grup municipal Vilafranca en Comú ha presentat una xarxa de camins estratègics, la “Vilafranca passejable”, que pretén fomentar una vila més segura, còmode i saludable per als seus habitants. Segons els comuns, algunes de les rutes que els ciutadans fan a diari i que connecten equipaments i punts estratègics com escoles i infraestructures esportives, sanitàries i culturals “topen amb molts cotxes i elements molestos”, i caldria assegurar-hi la prioritat dels vianants.

“Si donem prioritat als vianants en alguns dels carrers de la vila, i en limitem el pas dels cotxes, ens assegurarem de tenir una ciutat sense tants cotxes, soroll i contaminació i contribuirem a la salut i a un control del canvi climàtic” explicava Ton Salvadó, arquitecte especialista en espai públic i membre de la formació. Per Salvadó, s’aconseguiria un espai públic més amable i es comunicarien tots els barris, a la vegada que es posarien més facilitats de mobilitat per a tots els grups socials (infants, gent gran, persones amb mobilitat reduïda…).

Els comuns proposen quatre eixos de rutes, que s’acabarien de concretar a través d’un debat participatiu amb tota la ciutadania. Un dels eixos de la Vilafranca passejable connecta els instituts Eugeni d’Ors i Alt Penedès amb l’Hospital comarcal. Un eix paral·lel aniria des de l’escola Cristòfor Mestre, al Poble Nou, fins al nou ambulatori. Els dos eixos transversals travessarien la ciutat des de la zona esportiva fins a la llosa de la via, i des de l’institut Milà i Fontanals fins a la Residència Ricard Fortuny.

Anna Pujadó, membre dels comuns, apuntava que aquestes rutes també suposen un espai per tal que els infants puguin tenir més autonomia i zones jugables, perquè els propietaris de mascotes les puguin passejar amb més seguretat i perquè s’englobi tota la xarxa en una mirada pedagògica i es creïn camins escolars segurs. Pujadó afegia que la xarxa també inclou una perspectiva de gènere que impulsa una millor il·luminació dels carrers que en formen part.

Els comuns criticaven “‘l’excessiva privatització de l’espai públic a causa de les terrasses dels bars en zones com la plaça Jaume I” i reclamen una vila “més lenta i, conseqüentment, més segura”. En aquesta línia, proposen que els vehicles no puguin sobrepassar els 30km/h a tota la ciutat i els 10km/h en els carrers de la Vilafranca passejable. Totes aquestes mesures, i l’adopció de les 15 propostes per a una mobilitat sosbtenible de Promoció del Transport Públic, contribuirien a una ciutat accessible per a tothom i amb les mirades dels diversos grups socials.

FER UN COMENTARI