Aquesta setmana el delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, ha estat a Vilafranca per presentar, juntament amb l’Ajuntament, els resultats del treball de mapeig de recursos d’orientació formativa existents a la vila. Després de mesos de treball, s’ha aconseguit fer una radiografia dels actors, serveis i recursos d’orientació que hi ha i això ha permès detectar que en l’àmbit municipal és convenient centralitzar tota la informació formativa en una única finestreta.

La regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat, va explicar que actualment a Vilafranca s’ofereix servei d’orientació des de tres serveis diferents: Ensenyament, Ocupació i Joventut i que a partir d’ara es treballarà per unificar el contingut i facilitar el màxim l’accés a tota aquesta informació formativa a través d’una finestreta única. Vilafranca és ciutat orientadora, és a dir, forma part d’un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona per combatre l’abandonament escolar. “Facilitar al màxim tota l’oferta formativa que hi ha disponible a la vila i orientar tothom que vulgui estudiar, és una part essencial que cal potenciar com a ciutat orientadora que som”, va concloure Montserrat.

Tot i que no hi ha dades d’àmbit local, a Catalunya l’índex d’abandonament escolar (de 18 a 24 anys) és del 20%. L’objectiu que fixa la Unió Europea per al 2020 és del 10%. “Catalunya té un índex d’abandonament escolar alarmant, per això una de les eines que impulsem des de la Diputació per combatre’l és el recurs de ciutat orientadora”, va comentar el diputat Homet. “L’educació no és un fet acotat a una edat determinada, sinó que cadascú escull un itinerari formatiu en el moment de la vida que més li convé. Per això és important ajudar en l’orientació en cadascun d’aquests trànsits personals educatius”, va concloure.

El regidor d’Ocupació, Joan Manel Montfort, va destacar la creixent demanda que fan empreses de perfils de formació professional i la contrarietat que suposa que hi hagi vacants en mòduls formatius. “Hi ha molts estudiants i famílies que no coneixen la sortida laboral que tenen molts mòduls i els salaris de qualitat que ofereixen. Amb aquesta iniciativa facilitem que tothom tingui dret a aquesta informació”, va manifestar el regidor. L’alcalde va posar l’accent en les conseqüències traumàtiques que té l’abandonament escolar en tots els nivells: “és fonamental abordar-lo i fer-ho des de tots els àmbits: administració, famílies, centres escolars i també empreses. Estem davant una necessitat transversal”, va concloure.

 

FER UN COMENTARI