A Vilanova hi ha 204 habitatges d’ús turístic (HUT) legalitzats. I per aconseguir que es regularitzin tots els que hi pot haver que no ho estan, l’Ajuntament ha iniciat una campanya informativa. Els habitatges d’ús turístic són aquells dels quals els seus propietaris cedeixen l’ús a canvi d’un lloguer, per una estada de temporada continuada igual o inferior a 31 dies.

Els propietaris de pisos d’aquest tipus que vulguin donar-los d’alta han d’acreditar que tenen la cèdula d’habitabilitat, el certificat d’eficiència energètica i que l’habitatge té mobles i aparells per ser ocupat de forma immediata. Per iniciar el registre cal que s’adrecin a la Regidoria de Promoció de Ciutat i sol·licitin la viabilitat de l’HUT a l’Oficina Tècnica de Llicències i Disciplina. Amb aquesta validació tècnica de llicències hauran de presentar la sol·licitud a l’OAC i liquidar 300 euros per al registre. A partir d’aquí, la Regidoria de Promoció de Ciutat s’encarregarà de sol·licitar el número de registre definitiu de l’HUT a la Direcció General de Turisme de la Generalitat. Aquest tràmit pot trigar fins a tres mesos.

FER UN COMENTARI