Els municipis del Vendrell, Calafell, l’Arboç, Cunit, Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos, Sant Sadurní, Gelida, Vilanova i Sant Pere de Ribes han estat inclosos com a municipis d’alta demanda d’habitatge social en el projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge que, des de dijous de la setmana passada, es troba en tràmit al Parlament de Catalunya. La seva inclusió permetrà a aquests municipis aconseguir pisos buits en mans dels bancs amb major facilitat, a través de la Generalitat.

La llei amplia el nombre de municipis en què el Govern català té acreditat que hi ha alta demanda d’habitatge social. Concretament es passa dels 72 municipis previstos fins ara als 234 de la nova normativa. Aquesta ampliació donarà eines a més municipis per intervenir en matèria d’habitatge i evitar l’exclusió social, així com més capacitat per augmentar el parc públic a través del dret de tempteig i retracte. Igualment, es podran mobilitzar més pisos buits d’entitats financeres i grans empreses, ja que l’impost sobre pisos buits serà d’aplicació a les 234 poblacions.

Entre aquestes eines hi ha la cessió temporal obligatòria dels pisos buits d’entitats financeres per destinar-los a lloguer social; l’obligació per part de les entitats financeres i els grans tenidors d’habitatge d’oferir un lloguer social a les persones que estiguin a punt de ser desnonades, i el procediment de mediació en cas de sobreendeutament

FER UN COMENTARI