El Molí d’en Coll

0
671

Els molins de farina medievals s’escalonaven al llarg dels rius o rieres i eren moguts per la pressió de l’aigua que saltava de la bassa. Els molins dels Monjos, de la Bleda, de l’Abadal, de l’hospital de Sant Joan a Puigdecet, d’Espitlles, de Farran a Castellet, de Gener a Torrelles de Foix, de Morató als Monjos, de Morgades a Santa Margarida, del Pestell (al carrer Canyamàs, actual Ferran, a Vilafranca), de Ramon Martí, a la Bleda; de les Clotes, a Pacs; de Pons, a la Bleda; de Ribalta, a Lavit; de Subirats o el molí d’en Coll… són alguns dels molins comunals que existien a la comarca.

El molí d’en Coll està situat entre els termes d’Olèrdola (zona Sant Miquel) i Vilafranca del Penedès, actualment en estat ruïnós. El seu origen és d’època medieval. L’aigua de la riera de l’Adoberia o de Santa Digna era la que feia servir. La bassa, el rec, la resclosa, eren parts d’aquest molí. El nom de Coll, que ha perdurat fins als nostres dies, va ser el cognom del primer propietari del molí que coneixem.

Una de les primeres dades és de l’any 1348. Guillem Carbonell, d’ofici pellisser, de Vilafranca, en el seu testament fa una deixa a Elisenda, muller de Pere Burdic, d’una terra situada “prop molí de Jaume de Coll”. El 1407 trobem: “…a prop de la Pedrera, hi ha el molí de Jaume d’en Coll, ara d’Antoni Cirera, moliner… i del mateix any: …el pagès Pere Borràs ven al sastre Berenguer Blanc una terra de pa situada a la Pedrera, a prop del molí de Jaume d’en Coll, ara d’Antoni Cirera…”. Antoni Cirera, a part de ser el moliner, també era el propietari del molí i, alhora, fabricava ballestes.

En Bernat Gual, del mas de l’Alzina, situat al terme de Vilafranca del Penedès, l’any 1476 arrenda el molí d’en Coll al moliner dels Monjos. L’any 1487 torna a arrendar el mateix molí, per set anys, a Pere Oller, de Viladellops, amb les terres i possessions que pertanyen al molí. Li dona també llicència a Pere Oller de poder construir un altre molí prop del d’en Coll.

La història del molí d’en Coll és una part important del nostre Gran Penedès. Els personatges que hi han anat passant al llarg del temps tenen molt a veure amb el nostre passat i present. El paisatge que envoltava i encara ara rodeja el molí ens ajuda a conèixer molt més com era i quins canvis ha tingut: els camins, les terres cultivables o ermes, les muntanyes, les planes… Actualment encara queda dreta una part d’aquest molí. Va estar en funcionament ben bé fins a principis del segle XX. Caldria que hom intentés conservar les restes que encara queden, conjuntament amb la seva història, com altres restes que segur que hi ha en llocs del Penedès.

FER UN COMENTARI