Una enquesta realitzada a 200 estudiants de 15 anys radiografia com interactuen els joves de Vilafranca amb el tabac, l’alcohol, el sexe, el menjar, etc. La Diputació de Barcelona ha enquestat adolescents de 15 anys dels set instituts i escoles de la vila per conèixer els seus hàbits de salut. Els resultats estan en consonància amb la mitjana catalana, però dóna dades que han de permetre els agents implicats programar accions de prevenció en temes com consum d’alcohol, maltractament, mals hàbits en el menjar, drogues, etc. Les accions s’han de dur a terme, segons la diputada provincial de Salut Pública, Laura Martínez, abans d’arribar als 15 anys per tal que tinguin efecte, i són importants perquè els “hàbits de salut que adquireixin a aquesta edat es mantenen fins als 28-29 anys, i en alguns casos tota la vida”, segons explica el responsable de l’enquesta, Jesús Olivan.

Joves que no esmorzen
L’enquesta indica, per exemple, que el 9% de nois i el 17% de noies marxen de casa amb l’estómac buit, fet que incideix en el seu nivell d’atenció; en general es menja molt poc peix i el 30% de joves ha fet dieta algun cop (dos de cada tres, sense supervisió de cap expert). Tres de les set activitats que realitzen quan surten de nit tenen a veure amb les pantalles (internet, xarxes socials…); el 49% han fumat algun cop i el 21% ho fa habitualment, majoritàriament els caps de setmana.

Quant a beure alcohol, el 60% s’ha emborratxat algun cop i el 25% ho ha fet més de tres cops. Un de cada tres ha pres algun tipus de droga (l’haixix és la reina, perquè pensen que és “moderadament perillosa”); el 68% afirmen és que molt i relativament fàcil aconseguir-la.

Sexe sense preservatiu
El 17% afirmen haver tingut sexe amb penetració, i un de cada sis ho ha fet sense cap mètode anticonceptiu (el 87% ho fa amb preservatiu, que evita embarassos i malalties de transmissió sexual). Tan sols el 78% de noies i el 60% de nois rebutjarien tenir relacions si no disposessin de condó.

Joves maltractadors
En relació als maltractaments (físics i/o psicològics), el 33% n’ha patit, el 31% hi han participat, el 44% n’ha presenciat (dels quals, el 40% no n’han dit res), i la majoria de casos es donen a l’escola o institut. Quant a assetjament, el 15% d’alumnes n’ha estat víctima (25% de noies, 4 de nois).

FER UN COMENTARI