L’Agroparc Penedès, un projecte sostenible i de cicle tancat

0
532

CONTINGUT PATROCINAT PER AMETLLER ORIGEN

Escrit per Marta Angerri, directora de Finançament Europeu i Afers Públics, Sostenibilitat i RSC d’Ametller Origen

L’Agroparc Penedès implantarà, en un únic espai, tota la cadena agroalimentària, des de l’activitat agrària primària, passant per la transformació del producte i acabant amb la seva distribució directa. Aquest és un dels requisits essencials per fer possible la circularitat de tots els processos i esdevenir un model agroalimentari 100% sostenible i circular. D’altra banda, la proximitat amb l’Àrea Metropolitana permet un altre objectiu, que durant la pandèmia s’ha mostrat clau: garantir la traçabilitat i sobirania alimentària de les grans zones urbanes.

Aquest projecte unitari comporta tres requeriments funcionals. En primer lloc, és necessari disposar d’un sòl amb una superfície suficient per poder integrar tota l’activitat: es necessita una gran superfície de sòl agrari, d’unes 200 hectàrees aproximadament, on establir les explotacions agrícoles i ramaderes i un espai d’unes 20 hectàrees de sòl industrial on implantar el procés de transformació del producte i la seva logística.

En segon lloc, l’èxit del projecte rau també en la seva ubicació, prop de l’àrea metropolitana de Barcelona, cosa que permetrà apropar el producte que s’elabori als punts de consum tan ràpid com sigui possible, per conservar-ne al màxim les propietats nutricionals i organolèptiques.

Per últim, la situació pròxima a les vies de comunicació de gran capacitat permetrà reduir els efectes de la mobilitat generada, tant per a la recepció de mercaderies com per a la seva expedició. Aquestes vies de gran capacitat també han de fer referència a models de mobilitat sostenible, com el ferrocarril, complementant l’oferta de mobilitat per a les persones que es desplacin fins a l’Agroparc.

Cal destacar que la proposta del nou Agroparc és un complex amb diferents sectors d’actuació en els municipis de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, i que cada subàmbit de l’Agroparc queda vinculat a una masia existent o un espai agrícola i al seu entorn agroforestal, conforme a l’estructura agrària tradicional, si bé les modificacions que ha patit el territori han canviat aquesta estructura tradicional i s’ha perdut alguna de les edificacions tradicionals. Així i tot, la proposta agrupa tots aquests subàmbits en un projecte unitari fortament relacionat amb la filosofia global del projecte, que proposa una línia d’evolució i desenvolupament ecològica i socialment responsable de cara al futur.

Es tracta d’un projecte que vol liderar un canvi de paradigma del sector agroalimentari a través d’uns principis bàsics: la sostenibilitat i l’eficiència energètica, la innovació agroindustrial i la circularitat. L’Agroparc Penedès serà el primer districte agroindustrial d’energia positiva i CO2 negatiu, on es reaprofitaran tots els recursos i residus en un cicle tancat sostingut per les energies renovables i la digitalització dels processos agrícoles i industrials. Un nou model econòmic per a un món sostenible.

FER UN COMENTARI